R/C Skalaflyg
Uppåt

horizontal rule

horizontal rule

1:a Provmonteringen har utförts för kontroll av vingarnas läge och anfallsvinkel. 
        Det ser bra ut så här långt,  läge och anfallsvinklar stämmer väl med angivna byggdata.

 

Här kommer några bilder av flygplanet  vid provmonteringen.