R/C Skalaflyg
Uppåt

horizontal rule

horizontal rule

 

j 2008-02-01 Mellanvingen
       
Bygget startar med Mittenvingen. Profilfrästa vingbalkar skall limmas ihop till rätt längd
        och fästen för vingstöttorna skall måttas in borras och provmonteras.  Inga problem.
        Spryglarna skjuts på vingbalkarna till rätt läge och limmas, bakkantprofilerna limmas
        i spryglarna, framkantlisterna limmas och putsas till rätt form, plywoodplankningen av
        framkanten böjs över spryglarna och limmas (här krävs att man är varsam så man inte
        bryter plywooden, vilket hände mig), bakkanten formas med bambu som limmas på
        profilskurna bakkanten, för att efterlikna den wire som orginalet var försett
        med.

        Diverse bilder från bygget av mellanvingen
    
              
                                                           

   

Mellanvingen klar för putsning och beklädnad.