R/C Skalaflyg
Uppåt Kropp Undervinge Mittenvinge Övervingen Stabilisator Cockpitdetaljer Bilder 2010-01-31 Motor Landningställ Provmontering Bilder 2009-11-12 Bilder 2011-01-25 Bilder 2011-11-18 Bilder 2013-02-20 Bilder 2009-02-25 Bilder 2014-01-26 Bilder2014-12-04

horizontal rule

horizontal rule

För detta projekt har jag valt en Byggsats från Glenn Torrance Models i USA

j 2008-01-12
        Boxen öppnad ! Pulsen stiger, har innehållet klarat transporten över atlanten  utan skador?
        En snabbkoll visar att allt är helt, utom ett ark 0,4 mm plywood. Skönt att slippa 
   
     starta projektet med reklamation till transportföretaget.
        En noggrann genomgång av boxens innehåll mot medföljande checklista var ett nog så
        mödosamt arbete (1278 detaljer) visade att spryglarna till stabben saknades, samt en
        dekalsats och Windsock Profil DR1 (options) saknades.
        Övriga detaljer som beställts som options: Cockpitinredning, Amunitionsboxar, 
        Instrument mm var helt intakta och imponerande detaljerade.
        Ritningssatsen består av 4 st 1/4 skala ritningar samt 2 st översiktsritningar skala 1/8.
        En detaljerad byggbeskrivning på 70 sidor ingår också, så bygget bör vara "enkelt" att
        genomföra.

        Kontakten med Glenn Torrance har varit mycket inspirerande. Han svarar snabbt på frågor
        det märks att han är modellbyggare, han vet vilka problem man kan stöta på 
   
     vid tillverkning av skaladetaljer i metall, därför ingår alla detaljer i byggsatsen. 

        Imponerande!

        Här följer några bilder som visar byggsatsens omfattning.